Skip to main content

De veilige school

We willen dat onze school een veilige omgeving is voor leerlingen, het team en ouders. Dat heeft een positieve invloed op de motivatie, betrokkenheid, prestaties én ontwikkeling.

Een fijne omgeving creëren we door in elke groep regels op te stellen waar iedereen zich aan houdt. We stellen deze afspraken samen met de kinderen op, zodat iedereen weet wat er verwacht wordt en daar ook naar kan handelen. Met individuele en groepsgesprekken en het instrument Zien! bekijken we elk jaar met de kinderen hoe ze zich voelen en hoe het gaat in de groep. Zo kunnen we daar met elkaar gericht aan werken.

De leerkrachten maken elke dag bewust contact met de kinderen, ze moeten zich gezien voelen. Vaste structuren en aandacht voor sociaal gedrag dragen bij aan een fijne leeromgeving voor elk kind. Door de kinderen hierbij te betrekken, nemen ze zelf verantwoordelijkheid en zijn ze zich bewust van hun eigen rol in de groep en op onze school.